piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

trener

Nazwa przedmiotu

Teoria treningu sportowego

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Cych, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Cych, adiunkt,
dr M. Kałwa, adiunkt

Cel przedmiotu

Rozszerzenie wiedzy dot. treningu sportowego w zakresie jego planowania, organizacji, realizacji i kontroli, a także warunków realizacji oraz czynników wspomagających efektywność treningu. Ponadto celem jest nabycie umiejętności zastosowania wiedzy do określonych warunków treningu i specyfiki dyscypliny sportowej. 

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w postaci wykładów, które jednak mają charakter interakcji prowadzącego ze studentami. Prowadzący z wyprzedzeniem przygotowuje listę pytań dotyczących omawianego zagadnienia, zaś w czasie wykładu zachęca studentów do udzielania odpowiedzi na zadane pytania. Stara się także odwoływać do osobistych doświadczeń sportowych studentów związanych z ich treningiem sportowym.