czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

------

Nazwa przedmiotu

Podstawy profilaktyki uzależnień

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Kubacki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Kubacki, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentowi podstawowych zagadnień z zakresu profilaktyki uzależnień

Opis przedmiotu

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu ,w ramach którego student :

a.zapozna się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu profilaktyki uzależnień - definicja, poziomy, cele, typy działań

b.pozna mechanizmy uzależnienia

c.pozna programy profilaktyczne – warunki skuteczności

d.zapozna się z programami wczesnej interwencji