czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Psychologia sportu

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_I_S_38 - Psychologia

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. P. Piepiora, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. P. Piepiora, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studentów ze specyfiką treści z zakresu psychologii w działalności sportowej.

2. Poznanie podstawowych mechanizmów psychicznego funkcjonowania sportowca w działalności sportowej.

3. Wprowadzenie do treningu mentalnego sportowca.

Opis przedmiotu

1. Zapoznanie studentów ze specyficzną działalnością psychologii w obrębie sportu, m.in.: pewność siebie, odporność psychiczna, motywacja, emocje, koncentracja, wizualizacja, agresja, postawy wobec sportu.

2. Zapoznanie studentów z pomiarami NEO-FFI, KT-134, BD-100, KAS.