czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Motywacja w sporcie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Przygotowania Motorycznego.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PSPORT_13_II_02 - Psychologia sportu

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. P. Piepiora, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. P. Piepiora, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studentów ze szczegółową wiedzą z zakresu motywacji w sporcie, m.in.: funkcje procesu motywacyjnego, motywacja w sporcie w ujęciu humanistycznym i poznawczym, symptomy silnej i słabej motywacji.

2. Opracowywanie sposobów motywowania sportowców w różnych dyscyplinach sportowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest kontynuacją psychologii w odniesieniu do specyfiki działalności sportowej jaką jest właściwe motywowanie zawodników i zespołów na różnym poziomie sportu wyczynowego. Studenci zapoznają się  z różnymi sposobami motywacji zarówno indywidualnej jak i zespołowej w oparciu o najnowszą wiedzę dotyczącą motywacji w sporcie.