środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Język obcy w sporcie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j. niemiecki

Status przedmiotu

Moduł przedmiotów do wyboru - język obcy (student wybiera jeden język nowożytny)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

-----------

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr M. Kordas, lektor

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr M. Erbert, lektor,
mgr M. Kordas, lektor,
mgr K. Leja, lektor,
mgr A. Mogilnicka, adiunkt,
mgr A. Sikorska, lektor,
mgr A. Strużyk, lektor,
mgr B. Wilczopolski, lektor,
mgr M. Zajączkowska, lektor

Cel przedmiotu

1.Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu.

2.Wzbogacenie zasobu słownictwa o tematykę interdyscyplinarną, potrzebną w kształceniu studentów kierunku AWF.

3.Rozszerzanie tematyki o kulturę i zwyczaje kraju nauczanego języka.

4.Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauce języka obcego.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna struktury gramatyczne oraz słownictwo pozwalające na podejmowanie działań komunikacyjnych, zarówno w sytuacjach życia codziennego, jak i w środowisku akademickim czy zawodowym. Zdobędzie umiejętność rozumienia tekstów specjalistycznych, a także formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi  o tematyce ogólnej i interdyscyplinarnej.