środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Menedżer Organizacji Sportowej

Nazwa przedmiotu

Technologie informatyczne i Internet w organizacji sportu

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_14_II_S_001 - Podstawy informatyki i statystyki medycznej

Jednostka prowadząca

Zakład Biomechaniki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. inż. S. Winiarski, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. inż. S. Winiarski, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Celem głównym przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologią informatyczną wykorzystywaną do oceny ruchów człowieka oraz wspierania techniki ruchu w różnych dyscyplinach sportowych. 
Pośrednim celem jest nauczenie studentów korzystania z oprogramowania i komputerowych technik kinematycznych zastosowanych do ich własnych ruchów oraz nauczenie zastosowania poznanych metod w uprawianych dyscyplinach sportowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest przez jeden semestr w formie wykładów, ćwiczeń lub zajęć laboratoryjnych.

W trakcie wykładów studentowi przedstawione będą nowoczesne systemy analizy ruchu, ich techniczne możliwości oraz zastosowanie w analizie ruchu sportowca.

W trakcie ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych student zdobędzie wiedzę i doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych systemów służących do analizy ruchu sportowca oraz zostanie zapoznany z różnymi programami do oceny zachowania się zawodników na boisku. Po zakończeniu zajęć student będzie mógł dokonać doboru odpowiednich urządzeń i metod analizy różnorodnych form ruchu sportowca.