czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Indywidualne dyscypliny sportowe osób niepełnosprawnych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Seidel, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. B. Bolach, prof. AWF Wrocław,
dr W. Seidel, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z przepisami dyscypliny. Klasyfikacja sportowo-medyczna i funkcjonalna w goalballu.

C2 Zaznajomienie studentów z wiedzą teoretyczną i praktyczną metodyki treningu sportowego niewidomych i słabowidzących. 

C3 Umiejętność dostosowania techniki gry w zależności od dysfunkcji narządu wzroku. 

C4 Przygotowanie studentów do praktycznego prowadzenia zajęć treningowych z uwzględnieniem stopnia niedowidzenia. 

C5 Pozyskanie wiedzy w zakresie organizacji zawodów sportowych goalballu.

Opis przedmiotu

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do prowadzenia i zabezpieczenia zajęć w goalball-u z zawodnikami niewidomymi, ociemniałymi i słabowidzącymi. Po ukończeniu przedmiotu student powinien posiadać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć z goalballa. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej (wykłady i zajęcia seminaryjne) oraz w formie praktycznej poprzez naukę i doskonalenie techniki gry oraz prowadzenie zajęć z zawodnikami na bazie sekcji goalballa WZSN "Start" Wrocław.