czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Przygotowanie sportowca do wysiłku treningowego i startowego

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Przygotowania Motorycznego.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Motoryczności Sportowca

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. D. Mroczek, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. J. Chmura, prof. zw.,
dr K. Chromik, adiunkt,
prof. dr hab. D. Mroczek, adiunkt,
dr D. Pawlik, asystent

Cel przedmiotu

  1. Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania zawodnika do wysiłków treningowych i meczowych.
  2. Poznanie reakcji fizjologicznych zachodzących w organizmie podczas rozgrzewki oraz pojęcia psychomotorycznego zmęczenia.
  3. Przekazanie wiedzy na temat składowych części rozgrzewki (część ogólna, specyficzna i indywidualna) i ich znaczenia w przygotowaniu zawodnika do wysiłku treningowego i meczowego.Planowanie i realizacja rozgrzewki z uwzględnieniem specyfiki wybranej gry zespołowej.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony w formie zajęć praktycznych przy aktywnym udziale studentów, którzy są specjalistami w swojej dyscyplinie sportowej w zakresie pogłębiania wiedzy i umiejętności dotyczących zastosowania rozgrzewki przedtreningowej i przedmeczowej  z uwzględnieniem specyfiki wybranej gry zespołowej lub sportów indywidualnych.