czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Trener przygotowania motorycznego

Nazwa przedmiotu

Fizjologia i biochemia treningu sportowego

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Przygotowania Motorycznego.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_08 - Biochemia,
PSPORT_13_I_S_17 - Fizjologia,
PSPORT_13_I_S_21 - Fizjologia wysiłku

Jednostka prowadząca

Zakład Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Hebisz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Borkowski, starszy wykładowca,
dr R. Hebisz, adiunkt,
dr P. Hebisz, adiunkt,
prof. dr hab. M. Zatoń, prof. zw.

Cel przedmiotu

  1. Poznanie reakcji fizjologicznych i biochemicznych organizmu człowieka na bodźce treningowe o różnym charakterze.
  2. Swobodne wykorzystywanie wskaźników fizjologicznych i biochemicznych podczas kontroli procesu treningowego.
  3. Poznanie sposobów oceny głębokości zmęczenia i interpretacji przebiegu towarzyszących mu zmian fizjologicznych i biochemicznych w procesie treningowym.

Opis przedmiotu

Fizjologia i biochemia treningu sportowego obejmuje zagadnienia związane z teoretycznym oraz praktycznym poznaniem reakcji fizjologicznych i biochemicznych warunkujących wykonywanie wysiłku. Podczas zajęć wskazuje się zmiany adaptacyjne zachodzące pod wpływem regularnie wykonywanych treningów sportowych. Realizując przedmiot przedstawia się rodzaje bodźców treningowych, których stosowanie wpływa na osiągnięcie pożądanych zmian fizjologicznych i biochemicznych w organizmie. Podczas zajęć dokonuje się  kontroli treningu sportowego, poprzez pomiary fizjologiczne i biochemiczne pomocne we właściwym prowadzeniu procesu treningowego i zapobieganiu przemęczeniu. Wykorzystuje się i interpretuje testy wysiłkowe oceniające adaptację organizmu do wysiłku. Dominującą formą prowadzenia zajęć jest forma praktyczna. Poznanie fizjologicznych i biochemicznych zmian adaptacyjnych zachodzących pod wpływem treningu sportowego, oraz umiejętność kierowania procesem treningowym aby osiągnąć pożądane cele jest elementem rozwoju sportowego.