piątek, 23 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metodologia badań naukowych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Sportu Paraolimpijskiego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. A. Kawczyński, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. B. Bolach, prof. AWF Wrocław,
dr S. Klich, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z metodologią badań naukowych.

2.  Opanowanie literatury naukowej związanej z tematem pracy.

3.  Umiejętność stosowania metod naukowych do rozwiązywania określonego problemu.

4.  Umiejętność pisemnego formułowania myśli.

5. Posługiwanie się technikami pisania prac naukowych.

Opis przedmiotu

Wskazanie studentom co powinni robić i jak postępować w toku poszczególnych czynności składających się na proces tworzenia pracy magisterskiej, aby proces ten przebiegał prawidłowo, prace miały wysoką jakość. Wskazówki dotyczące metodyki i techniki pisania pracy magisterskiej.