środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium magisterskie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej - seminarium magisterskie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. n. med. M. Mędraś, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. n. med. M. Mędraś, prof. zw.

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studenta z ogólnymi zasadami posługiwania się technikami pisania pracy magisterskiej
oraz zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi pracy naukowej.
2. Zapoznanie z technikami zbierania materiału badawczego, przygotowaniem piśmiennictwa oraz
właściwego korzystania z literatury naukowej.
3. Opanowanie umiejętności formułowania problemów badawczych, przedmiotu badań, hipotez i
pytań badawczych, metod i materiałów badań, interpretacji wyników oraz ich weryfikacji.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest prowadzony w formie wykładów. Obejmuje treści związane z zagadnieniami
teoretycznymi i praktycznymi pracy naukowej. Studenci poprzez uczestnictwo w wykładach oraz
samodzielną pracę w bibliotece/czytelni nabywają umiejętności samodzielnego formułowania
problemu badawczego i przedmiotu badań. Następnie określa cel pracy i stosuje narzędzia potrzebne
do zebrania materiału badawczego oraz analizuje uzyskane wyniki badań. Studenci zapoznają się z
techniką i narzędziami stosowanymi w pisaniu prac naukowych oraz przygotowywaniu autoreferatu.