środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium magisterskie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy magisterskiej - seminarium magisterskie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Motoryczności Sportowca

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. A. Kawczyński, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studenta z ogólnymi zasadami posługiwania się technikami pisania pracy magisterskiej oraz zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi pracy naukowej.

2. Zapoznanie studenta z technikami zbierania materiału badawczego, przygotowaniem piśmiennictwa oraz właściwego korzystania z literatury naukowej.

3. Opanowanie przez studenta umiejętności formułowania problemów badawczych, przedmiotu badań, hipotez i pytań badawczych, metod i materiałów badań, interpretacji wyników oraz ich weryfikacji.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest prowadzony w formie wykładów. Obejmuje treści związane z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi pracy naukowej. Studenci poprzez uczestnictwo w wykładach oraz samodzielną pracę nabywają umiejętności samodzielnego formułowania problemu badawczego i przedmiotu badań. Następnie określa cel pracy i stosuje narzędzia potrzebne do zebrania materiału badawczego oraz analizuje uzyskane wyniki badań. Studenci zapoznają się z techniką i narzędziami stosowanymi w pisaniu prac naukowych oraz przygotowywaniu autoreferatu.