czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Żywienie sportowca

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr inż. A. Książek, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. A. Książek, adiunkt,
prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą szczegółową z zakresu żywienia sportowców różnych dyscyplin sportowych.

C2 - Wprowadzenie studentów w zagadnienia żywienia osób poddanych różnorodnym wysiłkom fizycznym, związanych z dużym wydatkiem energii i zwiększonym zapotrzebowaniem na niektóre składniki odżywcze.

C3 - Zapoznanie z indywidualnym planowaniem jadłospisów dla zawodników różnych dyscyplin sportowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie prezentacji, multimedialnych, referatów oraz analizy jadłospisów indywidualnych dla zawodników różnych dyscyplin sportu. Tematyka przedmiotu koncentruje się na charakterystyce zaleceń żywieniowych dla osób uprawiających różne dyscypliny sportu w zależności od wieku, płci oraz stanu fizjologicznego.