czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Psychodietetyka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr inż. A. Broniecka, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. A. Broniecka, wykładowca

Cel przedmiotu

1.  Poszerzenie wiadomości dotyczących czynników wpływających na wybory żywieniowe.

2.  Wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności pracy z pacjentem z zaburzeniami odżywiania.

3. Przygotowanie studentów do prowadzenia skutecznej edukacji żywieniowej.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z psychologią odżywiania. Wyposaża studentów w wiedzę dotyczącą technik motywacyjnych oraz umiejętności rozpoznawania zaburzeń odżywiania.