środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metodologia badań żywieniowych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr inż. A. Broniecka, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. A. Broniecka, wykładowca,
dr inż. A. Książek, adiunkt,
prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Celem przedmiotu jest zapoznanie z metodami stosowanymi w ocenie stanu odżywienia oraz sposobu żywienia. 

C2 - Ważnym celem przedmiotu jest też nabycie przez studenta umiejętności samodzielnej oceny sposobu żywienia. 

Opis przedmiotu

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z informacjami na temat metod stosowanych w ocenie spożycia żywności i sposobu żywienia i zastosowaniem wywiadu żywieniowego w epidemiologii żywieniowej.

Ćwiczenia maja na celu nabycie umiejętności przygotowania narzędzi badawczych - kwestionariuszy ankiet do badań żywieniowych oraz przeprowadzania badań żywieniowych i omawiania uzyskanych wyników.