czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Antropologia ontogenetyczna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Motoryczności Sportowca

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. J. Pietraszewska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Andrzejewska, adiunkt,
dr hab. J. Pietraszewska, prof. AWF Wrocław,
prof. dr hab. A. Stachoń, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest

1) Poszerzenie  wiedzy dotyczącej zróżnicowania osobniczego przebiegu i uwarunkowań rozwoju fizycznego.

2) Poznanie zapotrzebowania energetycznego w poszczególnych okresach ontogenezy

3) Poznanie przez studentów zmian składu tkankowego i postawy ciała z wiekiem.

4) Poznanie wpływu czynników egzogennych, w tym niedoborów pokarmowych na proces ontogenezy.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń. Podczas zajęć z Antropologii ontogenetycznej studenci mają możliwość dokładnego  poznania wpływu endogennych i egzogennych czynników na przebieg rozwoju w poszczególnych fazach ontogenezy. Przedstawione są studentom dokładne charakterystyki rozwoju w poszczególnych okresach życia. Omawiany jest także wpływ zróżnicowanych form aktywności fizycznej na przebieg rozwoju i kształtowanie się proporcji tkankowych. Studenci uczestniczący w zajęciach nabędą umiejętność interpretowania wyników dotyczących badań składu tkankowego ciała przy użyciu rożnych metod. Studenci mają szansę nauczyć się samodzielnie pozyskiwać dane charakteryzujące wybrane elementy morfologii ciała człowieka i oceniać ewentualne nieprawidłowości.