czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjologia i patofizjologia procesów trawienia i wchłaniania

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych i Medycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. A. Broniecka, wykładowca,
dr inż. A. Książek, adiunkt,
prof. dr hab. n. med. M. Mędraś, prof. zw.,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania organizmu ludzkiego, a w szczególności układu pokarmowego. 

C2- Wzajemnych związków pomiędzy układem pokarmowym a mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka na wszystkich poziomach jego organizacji 

C3 - Szczegółowa charakterystyka procesów trawienia i wchłaniania w organizmie 

Opis przedmiotu

Przedmiot jest realizowany w formie prezentacji multimedialnych, referatów i dyskusji. Przedmiot ma na celu przybliżenie ogólnej charakterystyki procesów trawienia i wchłaniania w przewodzie pokarmowym człowieka. Tematyka przedmiotu koncentruje się również na roli wybranych odcinków przewodu pokarmowego w przetwarzaniu i wykorzystaniu składników pokarmowych obecnych w żywności.