czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Chemia żywności

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych i Medycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr inż. A. Broniecka, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. A. Broniecka, wykładowca,
dr inż. A. Książek, adiunkt,
prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Zdobywanie wiedzy na temat budowy podstawowych składników odżywczych.
C2 - Poznanie funkcji, jakie pełnią podstawowe składniki odżywcze w organizmie.

Opis przedmiotu

Tematyka przedmiotu dotyczy przedstawienia budowy podstawowych składników
odżywczych tj :węglowodanów, białek, lipidów, związków mineralnych i witamin.
Na wykładach zostanie też omówiona dokładnie funkcja, jaką pełnią w/w składniki
pożywienia w organizmie człowieka.
Wykład ma za zadanie dostarczenie informacji na temat budowy oraz funkcji, jakie pełnią
podstawowe składniki odżywcze ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w wysiłku
fizycznym