środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - tenis stołowy

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Specjalizacja zawodowa

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. Z. Bańkosz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. Z. Bańkosz, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1. Umożliwienie nabycia wiedzy dotyczącej biomechanicznych, fizjologicznych, psychologicznych uwarunkowań gry

C2. Umożliwienie nabycia wiedzy i opanowania umiejętności z zakresu techniki i taktyki gry, metodyki nauczania nowoczesnego tenisa stołowego oraz realizacji procesu wszechstronnej edukacji zawodnika tenisa stołowego (przygotowania technicznego, taktycznego, psychologicznego, społecznego i fizycznego)

C3.Praktyczne przygotowanie do pracy w klubach sportowych

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest przez 3 semestry w formie zajęć praktycznych i teoretycznych. Studenci mają możliwość nabywania wiedzy i opanowania umiejętności potrzebnych do organizowania i prowadzenia treningu sportowego z zakresu tenisa stołowego na każdym etapie szkolenia. Studenci poznają więc zagadnienia dotyczące teoretycznych podstaw tenisa stołowego (historia, terminologia, sprzęt itp.) a także biomechanicznych, fizjologicznych i psychologicznych uwarunkowań mistrzostwa w tenisie stołowym. Poznają także podstawowe elementy (metody, formy, środki) przygotowania techniczno-taktycznego, psychicznego i fizycznego zawodnika. Dużą część zajęć stanowią zajęcia praktyczne w klubie sportowym (obserwacja i samodzielne prowadzenie część zajęć). Kursanci poznają także przepisy gry i ich interpretację, specyfikę organizacji i prowadzenia zawodów w tenisie stołowym.