czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - piłka ręczna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Specjalizacja zawodowa

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Dudkowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Dudkowski, adiunkt

Cel przedmiotu

1 - Poznanie typologicznej charakterystyki gry w piłkę ręczną.

C2 - Nabycie umiejętności rozpoznawania dyspozycji osobowościowych do efektywnego działania w czasie współzawodniczenia.

C3 - Nabycie umiejętności programowania i realizacji celów procesu treningowego doskonalenia niezawodnego działania w zmiennych sytuacjach.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest realizowany w sześciu semestrach, w których prowadzone są zajęcia w formie ćwiczeń mających charakter praktyczny oraz wykładów. Treści zajęć ukierunkowane są na nabywanie umiejętności poznawania (metoda obserwacji standaryzowanej) niezawodnego działania graczy na różnym poziomie współzawodnictwa.