czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - siatkówka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Specjalizacja zawodowa

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Motoryczności Człowieka

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Superlak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Superlak, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Poznanie specyfiki zespołowej gry sportowej - piłki siatkowej w aspekcie  sytuacyjnych i dyspozycyjnych uwarunkowań działania zawodników.
  2. Nabycie umiejętności identyfikowania umiejętności i efektywności działania i współdziałania zawodników w czasie gry.
  3. Opanowanie wiedzy i umiejętności umożliwiającej projektowanie procesu kształcenia gracza w podstawowym etapie szkolenia sportowego.


Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w trzech semestrach. Zajęcia mają charakter seminaryjny i praktyczny. Szczególną uwagę zwraca się na rozumienie istoty gry, która warunkuje dobór określonych procedur metodyki treningu. W obszarze dyspozycyjnym podkreśla się cechy i właściwości istotne dla efektywnego działania  gracza w rozwiązywaniu sytuacji gry. Dużą uwagę kładzie się na identyfikowanie umiejętności działania i współdziałania w grze. Stąd też, w ramach realizacji przedmiotu studenci obligowani są do obserwacji licznych zawodów sportowych piłki siatkowej na różnych poziomach sportowych. Stały kontakt ze współzawodnictwem sportowym jest warunkiem koniecznym do właściwego poznania dyscypliny i jej licznych uwarunkowań.