czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - strzelectwo sportowe

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Specjalizacja zawodowa

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr A. Kijowski, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr A. Kijowski, asystent,
mgr R. Mauer-Różańska, asystent

Cel przedmiotu

1. Przygotowanie specjalistów do pracy trenerskiej na podstawowym etapie szkolenia
w strzelectwie sportowym.

2. Nabycie umiejętności i sprawności kierowania procesem wychowania i szkolenia uzdolnionego sportowca.

3. Programowanie zadań na różnych poziomach zaawansowania sportowego.

4. Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych w strzelectwie sportowym poprzez opanowanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności.
5. Opanowanie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania, motywowania i kontroli procesu szkolenia w strzelectwie sportowym.

6. Umożliwienie nabywania umiejętności organizowania współzawodnictwa oraz kompetencji społecznych przejawiających się w sprawności organizacyjnej, komunikowaniu się na różnych poziomach zaawansowania sportowego.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Przedmiot zapoznaje studentów z teoria i metodyka strzelectwa sportowego. Zajęcia służą doskonaleniu umiejętności związanych z uczeniem i nauczeniem elementów techniki i taktyki strzelania. Opanowanie podstawowych umiejętności związanych z organizacją szkolenia sportowego na strzelnicy. Bezpieczeństwo prowadzenia zajęć, poznanie budowy strzelnic, broni i amunicji oraz przepisów i regulaminów strzelectwa sportowego. Opanowanie umiejętności organizacji zawodów sportowych i sędziowania oraz organizacji zgrupowań szkoleniowych. W toku zajęć student pogłębi świadomość wartości edukacyjnych, wychowawczych, etycznych i estetycznych sportu strzeleckiego.