czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - kulturystyka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Specjalizacja zawodowa

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. T. Stefaniak, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr J. Domański, asystent,
dr hab. T. Stefaniak, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Przygotowanie wykwalifikowanych kadr trenerskich do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu kulturystyki zgodnie z zasadami kultury fizycznej i systemem ochrony zdrowia na różnych etapach ontogenezy człowieka oraz przygotowanie do udziału w zawodach  jak również prowadzenia konkursów i zawodów kulturystycznych.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów oraz ćwiczeń. Obszerna tematyka przedmiotu obejmuje: genezę ćwiczeń siłowych na świecie i w Polsce, metodykę kształtowania siły mięśniowej, funkcje ćwiczeń siłowych - stymulatywna, adaptacyjna, kompensacyjna, korektywna, znaczenie ćwiczeń siłowych i kulturystycznych w procesie ontogenezy człowieka, formy treningu ogólnorozwojowego i ogólnousprawniającego, podstawowe zasady korzystania ze sprzętu do ćwiczeń siłowych – aspekty zdrowotne i higieniczne.