czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

Menedżer Sportu

Nazwa przedmiotu

Sponsoring w sporcie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Menedżer Organizacji Sportowej.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr G. Pawlak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr G. Pawlak, adiunkt

Cel przedmiotu

-  nabycie wiedzy z zakresu marketingu sportowego ze szczególnym uwzględnieniem elementu promocji w postaci sponsoringu sportowego

-  nabycie praktycznej umiejętności planowania kampanii sponsoringowej oraz przeprowadzenia rozmowy ze sponsorem

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z procesami i działaniami z zakresu marketingu sportowego ze szczególnym uwzględnieniem roli sponsoringu sportowego realizowanego w klubie, organizacji sportowej oraz w każdym innym podmiocie prowadzącym działalność finansową. Projektowane rozwiązania są oparte case study firm oraz organizacji, które z powodzeniem wdrożyły działania oparte o skuteczną promocję, w tym również sponsoring. W czasie zajęć studenci m.in. zorganizują i przeprowadzą rozmowę sponsoringową pomiędzy sponsorem oraz sponsorowanym w formie symulacji.