czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Tenis stołowy

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska dla wszystkich specjalności z wyłączeniem "Menadżer Organizacji Sportowej"

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. Z. Bańkosz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. Z. Bańkosz, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1. Umożliwienie nabycia wiedzy dotyczącej teoretycznych zagadnień tenisa stołowego - biomechanicznych, fizjologicznych, psychologicznych uwarunkowań gry

C2. Umożliwienie nabycia wiedzy i opanowania umiejętności z zakresu techniki i taktyki gry, metodyki nauczania nowoczesnego tenisa stołowego oraz realizacji procesu wszechstronnej edukacji zawodnika tenisa stołowego (przygotowania technicznego, taktycznego, psychologicznego, społecznego i fizycznego)

C3.Praktyczne przygotowanie do pracy w klubach sportowych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach oraz do prowadzenia zajęć tenisa stołowego w ramach lekcji wychowania fizycznego

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest przez 3 semestry w formie zajęć praktycznych i teoretycznych. Studenci mają możliwość nabywania wiedzy i opanowania umiejętności potrzebnych do organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tenisa stołowego, ale także doskonalą swoje umiejętności gry. Przygotowanie do prowadzenia zajęć dotyczy różnych poziomów zaawansowania (lekcje wf-u, sport szkolny, aktywność w wolnym czasie, sport wyczynowy itp.) z naciskiem jednak na szkolenie we wstępnym i podstawowym etapie. Studenci poznają więc zagadnienia dotyczące biomechanicznych, fizjologicznych i psychologicznych uwarunkowań mistrzostwa w tenisie stołowym, poznają także podstawowe elementy przygotowania techniczno-taktycznego, psychicznego i fizycznego zawodnika. Dużą część zajęć stanowią zajęcia praktyczne w klubie sportowym (obserwacja i samodzielne prowadzenie część zajęć). Kursanci poznają także podstawowe przepisy gry i specyfikę organizacji i prowadzenia zawodów w tenisie stołowym.