czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Tenis

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska dla wszystkich specjalności z wyłączeniem "Menadżer Organizacji Sportowej"

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Nowak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Lewandowski, adiunkt,
dr M. Nowak, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Umożliwienie zdobycia wieloaspektowej wiedzy o specyficznych własnościach dyscypliny tenis (także w kontekście historycznym oraz formalnym - przepisy, regulaminy), ze szczególnym uwzględnieniem aspektów metodycznych procesu nauczania umiejętności technicznych oraz umiejętności gry w tenisa w odniesieniu do uczestników będących w różnym wieku oraz posiadających zróżnicowane umiejętności początkowe (wyjściowe).

C2 Umożliwienie nabywania umiejętności bezpiecznego planowania, realizowania oraz kontrolowania procesu naboru i selekcji, nauczania, doskonalenia oraz aplikowania umiejętności ruchowych i umiejętności gry do warunków rywalizacji sportowej, jak również umożliwienie nabywania umiejętności organizowania współzawodnictwa tenisowego uwzględniające jego zróżnicowane cele (sport, wychowanie fizyczne, rekreacja oraz sport osób niepełnosprawnych), adekwatnie do wieku i poziomu sportowego uczestników współzawodnictwa. 

C3 Umożliwienie nabywania kompetencji społecznych przejawiających się w sprawności organizacyjnej, komunikatywności, empatii, a także asertywności w relacjach uczący - uczeń, organizator - uczestnik, sędzia - zawodnik, animator - beneficjent, itp. 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z problematyką bezpiecznego organizowania, realizowania oraz kontrolowania procesu nauki, doskonalenia oraz praktycznego aplikowania umiejętności ruchowych i gry w dyscyplinie tenis, doskonalenie technicznych umiejętności indywidualnych i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć metodycznych, oraz wynikających z realizacji zadań organizatora i wykonawcy wydarzeń sportowych (współzawodnictwa), zdobycie kompetencji sprawnego komunikowania się z uczestnikami procesu szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkolnym.