czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Strzelectwo sportowe

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska dla wszystkich specjalności z wyłączeniem "Menadżer Organizacji Sportowej"

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr A. Kijowski, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr A. Kijowski, asystent,
mgr R. Mauer-Różańska, asystent

Cel przedmiotu

 1.  Umożliwienie zdobycia wiedzy o aspektach metodycznych procesu nauczania umiejętności technicznych i taktycznych
    potrzebnych w strzelectwie sportowym.
 2.  Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych w strzelectwie sportowym poprzez opanowanie
     odpowiedniej wiedzy i umiejętności.
 3.  Opanowanie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania, motywowania i kontroli procesu szkolenia
    w strzelectwie sportowym.
 4.  Umiejętności prowadzenia zajęć szkoleniowych w strzelectwie sportowym.
 5. Umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu sprawnego kierowania procesem wychowania i szkolenia uzdolnionego sportowca.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające przygotowania do samodzielnego, bezpiecznego prowadzenia zajęć szkoleniowych
w strzelectwie sportowym. Realizowane zajęcia w formie ćwiczeń i zajęć praktycznych. Opanowanie podstawowych umiejętności
z zakresu planowania, organizowania zajęć szkoleniowych, nauczania techniki i taktyki strzelania. Opanowanie umiejętności organizacji zawodów sportowych i sędziowania. Zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią, podstawowe wiadomości o budowie broni
i amunicji oraz wykorzystaniu sprzętu pomocniczego.