środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Pływanie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska dla wszystkich specjalności z wyłączeniem "Menadżer Organizacji Sportowej"

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PWFIZ_16_I_af003 - Pływanie

Jednostka prowadząca

Zakład pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Chrobot, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Chrobot, adiunkt,
dr A. Klarowicz, adiunkt,
dr A. Kwaśna, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze instruktora sportu w pływaniu.

·  Pozyskanie przez studenta wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności dydaktyczno pedagogicznych

   warunkujących efektywną realizację procesu nauczania pływania dzieci w młodszym wieku szkolnym.

·  Pozyskanie przez studenta wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności dydaktyczno pedagogicznych

   warunkujących efektywną realizację procesu treningu sportowego 

Opis przedmiotu

Specjalizacja instruktorska z pływania jest przedmiotem przygotowującym do pracy w charakterze instruktora pływania. 
Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i wykładów na obiekcie Krytej Pływalni AWFwe Wrocławiu. 
Student po ukończeniu kursu jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia zajęć z nauki pływania, treningu pływackiego
na etapach - wstępnym oraz ukierunkowanym.

Wiedza na temat techniki w dyscyplinie pływanie obejmuje zagadnienia związane z standaryzacją, indywidualizacją oraz wykonaniem mistrzowskim techniki w rywalizacji sportowej. Przekazana wiedza teoretyczna wykorzystywana jest w praktyce podczas zajęć laboratoryjnych. Warsztat pracy instruktora przekazywany na specjalizacji obejmuje zakres działań dydaktyczno-pedagogicznych opartych o metodykę nauczania, doskonalenia, oraz o metody przekazu informacji. Ukończenie specjalizacji instruktorskiej w pływaniu gwarantuje także podniesienie swojej sprawności pływackiej oraz możliwość startów w zawodach rangi okręgowej i ogólnopolskiej.

Program przedmiotu jest realizowany w trakcie trzech semestrów: drugim, trzecim oraz czwartym.

W semestrze drugim realizowane sa zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące techniki pływania sportowego, semestr trzeci  poświęcony jest metodyce nauczania pływania, w semestrze czwartym realizowane są zagadnienia treningu sportowego w pływaniu
na różnych etapach szkolenia.