czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Piłka siatkowa

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska dla wszystkich specjalności z wyłączeniem "Menadżer Organizacji Sportowej"

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Motoryczności Człowieka

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Superlak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Superlak, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Nabycie wiedzy obejmującej przebieg gry oraz zasady działania i współdziałania gracza w ataku i obronie

2.  Wykorzystanie pozyskanej wiedzy dotyczącej procesu trenowania młodego siatkarza poprzez samodzielne projektowanie i realizację różnych  jednostek treningowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń, pod kierunkiem specjalisty - nauczyciela akademickiego , a obejmuje przede wszystkim:

- zapoznanie się ze strukturą organizacyjną podmiotów realizujących system współzawodnictwa w dyscyplinie;

- poznanie gry zespołowej i jej uwarunkowań;

- sposoby identyfikowania zdolności osobniczych i umiejętności działania graczy;

- poznanie metodycznych podstaw stosowanych w procesie treningowym;

- projektowanie i realizacja wybranych form treningowych.