czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Piłka nożna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska dla wszystkich specjalności z wyłączeniem "Menadżer Organizacji Sportowej"

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Motoryczności Sportowca

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Konefał, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. M. Konefał, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1. Poznanie celów i zadań etapowego kształcenia gracza oraz powinności i kompetencji instruktora.

2. Opanowanie wiedzy i umiejętności dotyczących programowania środków i metod doskonalących umiejętności gry.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest na Studiach II stopnia, kierunek Sport. Dominującą formą prowadzenia zajęć są ćwiczenia. Treści kształcenia obejmują szeroki zakres problematyki związanej z treningiem w grze w piłkę nożną.