czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Bieg na orientację

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska dla wszystkich specjalności z wyłączeniem "Menadżer Organizacji Sportowej"

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Cych, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Cych, adiunkt,
dr W. Machowska-Krupa, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do samodzielnego prowadzenia zajęć z grupą na etapie wstępnym lub podstawowym szkolenia sportowego z dziedziny Orientacja Sportowa (Biegu na Orientację, Rowerowej Jazdy na Orientację, narciarskiego Biegu na Orientację oraz Orientacji Precyzyjnej).

Opis przedmiotu

Przedmiot: specjalizacja instruktorska - Orientacja Sportowa jest przedmiotem do wyboru, w ramach którego uczestnicy zajęć zdobywają:

- uprawnienia instruktora sportu w dziedzinie Orientacja Sportowa;

- wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia zajęć z grupą osób w każdym wieku (głównie dziećmi i młodzieżą);

- umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia zajęć z grupą  w dziedzinie Orientacji Sportowej z największym akcentem położonym na umiejętności z zakresu nauczania Biegu na Orientację - najprostszej i najbardziej dostępnej i popularnej formy orienteeringu;

- kompetencje niezbędne do samodzielnego prowadzenia zajęć z grupą w różnych sytuacjach i formach organizacyjnych.

Przedmiot jest realizowany przez cztery semestry dwóch lat studiów. Przedmiot kończy się egzaminem, którego zdanie uprawnia do otrzymania legitymacji instruktora Orientacji Sportowej, którą wydaje Polski Związek orientacji Sportowej, na pisemny wniosek prowadzącego zajęcia. Przedmiot realizowany jest poprzez formę wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, a przede wszystkim zajęć terenowych oraz realizowanych w szkołach. Obejmuje także praktyki w klubie sportowym.