czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Badminton

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja Instruktorska dla wszystkich specjalności z wyłączeniem "Menadżer Organizacji Sportowej"

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr M. Janiaczyk, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr M. Janiaczyk, asystent

Cel przedmiotu

- Ukazanie wszechstronnych walorów badmintona jako gry sportowej,

- Wskazanie na różnorodne możliwości wykorzystania sprzętu do gry w badmintona w kształtowaniu i doskonaleniu podstawowych przejawów sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

- Opanowanie przez studentów podstawowych umiejętności techniki gry w badmintona i interpretacji elementarnych zasad i przepisów gry,

- Opanowanie umiejętności organizowania i realizowania badmintonowych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.


Opis przedmiotu

Zajęcia mają charakter praktyczny, ćwiczenia realizowane są w hali sportowej AWF we Wrocławiu (ul.

Witelona 25a) oraz w wybranych obiektach sportowych Wrocławia wyposażonych w korty do gry w

badmintona. Podczas zajęć studenci zaznajamiani są z wszechstronnymi walorami badmintona jako gry

sportowej, poznają historię rozwoju dyscypliny na świecie i w Polsce, opanowują podstawowe elementy

techniki gry, a ponadto przyswajają umiejętności interpretacji elementarnych zasad, reguł i przepisów gry.

W końcowej fazie edukacji studenci organizują badmintonową imprezę rekreacyjno-sportową, przyjmując

na siebie różnorodne funkcje i zadania organizacyjne.