czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka trenerska - Tenis

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Praktyka trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Lewandowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Lewandowski, adiunkt,
dr M. Nowak, adiunkt

Cel przedmiotu

Praktyka trenerska - tenis:

1. zapoznanie się z systemem szkolenia oraz identyfikacją talentów opracowanych i realizowanych zgodnie z założeniami Polskiego Związku Tenisowego,

2. przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania zawodu trenera na poszczególnych etapach rozwoju kariery tenisowej, obejmujące organizację, proces planowania, realizacji oraz kontroli procesu treningowego,

3. wykorzystanie polityki startowej i kalendarza imprez w prawidłowym rozwoju sportowym zawodnika. 

4. wyposażenie w umiejętności komunikowania się związane z wykonywaniem zawodu trenera.

Opis przedmiotu

Przedmiot "Praktyka trenerska - tenis" jest częścią programu realizowanego w ramach Specjalizacji Zawodowej Tenis, w ciągu dwóch semestrów. Program "Praktyka trenerska - tenis" realizowany jest w klubach tenisowych i zawiera zagadnienia związane z przygotowaniem studenta do samodzielnego wykonywania zawodu trenera na poszczególnych etapach rozwoju kariery tenisowej, obejmujące organizację,  planowanie, realizację oraz kontrolę procesu treningowego. Pierwszy semestr przedmiotu umożliwia zapoznanie się z organizacją szkolenia (hospitacje, asysty), a drugi polega na samodzielnej, praktycznej realizacji zadań treningowych i startowych w tym planowanie i realizacja jednostek treningowych, mikrocykli i mezocykli. Wyposaża studenta w umiejętności wyznaczania metod, form i środków treningowych oraz umiejętności posługiwania się narzędziami służącymi do monitorowania i diagnozowania  procesu treningowego.