sobota, 25 maja 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: TIR_21_I_S

Kierunek: Turystyka i Rekreacja

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Moduł 1.: Przedmioty podstawowe
1.  Elementy ekonomii
(TIR_22_I_01)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
2.  Podstawy zarządzania
(TIR_22_I_02)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
3.  Psychologia aktywności fizycznej
(TIR_22_I_03)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
4.  Fizjologia w rekreacji ruchowej i turystyce
(TIR_22_I_04)
20.0 15.0 40 20.0
15.0
3.0
5.  Podstawy anatomii układu ruchu
(TIR_22_I_05)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
6.  Pedagogika czasu wolnego
(TIR_22_I_06)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
7.  Żywienie i suplementacja w aktywności fizycznej
(TIR_22_I_07)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
8.  Światowe i krajowe dziedzictwo kulturowe
(TIR_22_I_08)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
9.  Ekologia i ochrona środowiska
(TIR_22_I_09)
20.0 0 5 20.0
0
1.0
10.  Technologie informacyjne
(TIR_22_I_10)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
11.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
(TIR_22_I_11)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
12.  Socjologia czasu wolnego
(TIR_22_I_12)
20.0 0 30 20.0
0
2.0
II Moduł 2.: Przygotowanie kierunkowe
1.  Teoria i metodyka rekreacji
(TIR_22_I_13)
20.0 15.0 40 20.0
15.0
3.0
2.  Programowanie i organizacja imprez rekreacyjnych
(TIR_22_I_14)
20.0 25.0 30 20.0
25.0
3.0
3.  Trening zdrowotny
(TIR_22_I_15)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
4.  Animacja czasu wolnego
(TIR_22_I_16)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
5.  Infrastruktura rekreacyjno-sportowa
(TIR_22_I_17)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
6.  Rekreacja i turystyka osób z niepełnosprawnościami
(TIR_22_I_18)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
7.  Rekreacja i turystyka osób starszych
(TIR_22_I_19)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
8.  Współczesne i tradycyjne gry rekreacyjne
(TIR_22_I_20)
5.0 25.0 20 5.0
25.0
2.0
9.  Gry integracyjne
(TIR_22_I_21)
5.0 15.0 5 5.0
15.0
1.0
10.  Pozyskiwanie funduszy w rekreacji i turystyce
(TIR_22_I_22)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
11.  Bezpieczeństwo w rekreacji i turystyce
(TIR_22_I_23)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
12.  Systemy i programy komputerowe w branży TiR
(TIR_22_I_24)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
13.  Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży
(TIR_22_I_25)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
14.  Działalność gospodarcza w branży rekreacyjno-turystycznej
(TIR_22_I_26)
10.0 10.0 5 10.0
10.0
1.0
15.  Podstawy turystyki
(TIR_22_I_27)
25.0 15.0 35 25.0
15.0
3.0
16.  Infrastruktura turystyczna
(TIR_22_I_28)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
17.  Geografia turystyczna
(TIR_22_I_29)
20.0 20.0 35 20.0
20.0
3.0
18.  Krajoznawstwo
(TIR_22_I_30)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
19.  Ekonomika turystyki i rekreacji
(TIR_22_I_31)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
20.  Organizacja ruchu turystycznego
(TIR_22_I_32)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
21.  Obsługa ruchu turystycznego
(TIR_22_I_33)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
22.  Prawo w turystyce i rekreacji
(TIR_22_I_34)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
23.  Wybrane współczesne formy turystyki
(TIR_22_I_35)
10.0 25.0 40 10.0
25.0
3.0
24.  Pilotaż i przewodnictwo
(TIR_22_I_36)
10.0 40.0 50 10.0
40.0
4.0
25.  Rynek i marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
(TIR_22_I_37)
15.0 20.0 40 15.0
20.0
3.0
26.  Kultura słowa
(TIR_22_I_38)
15.0 20.0 40 15.0
20.0
3.0
III Moduł 3.: Aktywności ruchowej
1.  Pływackie formy aktywności fizycznej
(TIR_22_I_39)
0 30.0 20 0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
2.  Gimnastyczne formy aktywności fizycznej
(TIR_22_I_40)
0 30.0 20 0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
3.  Biegowe formy aktywności fizycznej
(TIR_22_I_41)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
4.  Zespołowe gry o charakterze rekreacyjnym
(TIR_22_I_42)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
IV Moduł 4.: Obozy
1.  Obóz letni
(TIR_22_I_43)
10.0 80.0 10 10.0
80.0
4.0
2.  Obóz zimowy
(TIR_22_I_44)
10.0 50.0 15 10.0
50.0
3.0
3.  Obóz wędrowny
(TIR_22_I_45)
16.0 44.0 40 16.0
44.0
4.0
V Moduł 5.: Język obcy
1.  Język obcy
(TIR_22_I_46)
30.0 120.0 150 0
0
20.0
20.0
1.0
1.0
0
0
20.0
20.0
2.0
2.0
15.0
15.0
20.0
20.0
3.0
3.0
VI PLAN - Moduł 6.: Przedmioty do wyboru. Z każdej grupy przedmiotów (praktyczny, teoretyczny, wych. fizyczne) student wybiera jeden w semestrze.
1.  Przedmioty praktyczne do wyboru
(XTIR_22_I_01)
0 30.0 20 0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
2.  Przedmioty teoretyczne do wyboru
(XTIR_22_I_02)
30.0 0 20 15.0
0
1.0
15.0
0
1.0
3.  Przedmioty praktyczne do wyboru - sprawnościowe. PLAN-Wychowanie Fizyczne cz.1-1sem., cz.-2-2sem., cz.3-3sem., cz.4-4sem.
(XTIR_22_I_03)
0 60.0 0 0
15.0
0.0
0
15.0
0.0
0
15.0
0.0
0
15.0
0.0
VII Moduł 6.: Przedmioty do wyboru. Przedmiot Teoretyczny - student wybiera jeden przedmiot w semestrze.
1.  Teoretyczne podstawy żeglowania
(TIR_22_I_PT_01)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
2.  Morfofunkcjonalna analiza postawy ciała
(TIR_22_I_PT_02)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
3.  Zarządzanie relacjami z klientem
(TIR_22_I_PT_04)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
4.  Negocjacje
(TIR_22_I_PT_03)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
VIII Moduł 6.: Przedmioty do wyboru. Przedmiot Praktyczny - student wybiera jeden przedmiot w semestrze.
1.  Techniki samoobrony
(TIR_22_I_PP_01)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
2.  Koszykówka 3x3
(TIR_22_I_PP_02)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
3.  Halowa piłka nożna
(TIR_22_I_PP_03)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
4.  Tańce nowoczesne
(TIR_22_I_PP_04)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
5.  Masaż klasyczny
(TIR_22_I_PP_05)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
IX Moduł 6.: Przedmioty do wyboru - Specjalizacja Instruktorska (Specjalizacja instruktorska rekreacyjna lub turystyczna) - student wybiera jedną dyscyplinę sportową
1.  Specjalizacja instruktorska
(WF_21_I_25)
30.0 60.0 85 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
3.0
X Moduł 7.: Praktyki
1.  Praktyka zawodowa
(TIR_22_I_47)
0 600.0 0 0
120.0
5.0
0
120.0
5.0
0
120.0
5.0
0
120.0
5.0
0
120.0
4.0
XI Moduł 8.: Pracy dyplomowej
1.  Wprowadzenie do metodologii
(TIR_22_I_48)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
2.  Podstawy statystyki
(TIR_22_I_49)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
3.  Seminarium pracy dyplomowej
(TIR_22_I_50)
0 15.0 85 0
15.0
2.0
0
0.0
2.0
4.  Egzamin dyplomowy
(TIR_22_I_51)
0 0.0 150 0
0.0
6.0
XII Moduł 9.: Przedmioty do wyboru. Wychowanie fizyczne - student wybiera jeden przedmiot w semestrze.
1.  Wychowanie fizyczne - Taneczne formy ruchu
(TIR_22_I_wf_01)
0 30.0 0 0
15.0
0.0
0
15.0
0.0
2.  Wychowanie fizyczne - Piłka siatkowa
(TIR_22_I_wf_02)
0 15.0 0 0
15.0
0.0
3.  Wychowanie fizyczne - Koszykówka
(TIR_22_I_wf_03)
0 15.0 0 0
15.0
0.0
4.  Wychowanie fizyczne - Piłka nożna
(TIR_22_I_wf_04)
0 15.0 0 0
15.0
0.0
5.  Wychowanie fizyczne - Tańce integracyjne
(TIR_22_I_wf_05)
0 15.0 0 0
15.0
0.0
6.  Wychowanie fizyczne - Golf
(TIR_22_I_wf_06)
0 15.0 0 0
15.0
0.0
7.  Wychowanie fizyczne - Siłowe formy fitness
(TIR_22_I_wf_07)
0 15.0 0 0
15.0
0.0
8.  Wychowanie fizyczne - Gry rekreacyjne
(TIR_22_I_wf_08)
0 15.0 0 0
15.0
0.0
9.  Wychowanie fizyczne - Tenis stołowy
(TIR_22_I_wf_09)
0 15.0 0 0
15.0
0.0
XIII Moduł wyboru Specjalności: ORGANIZATOR PRZEDSIĘWZIĘĆ REKREACYJNYCH
1.  Teoria organizacji przedsięwzięć rekreacyjnych
(T-Sp01_22_I_01)
20.0 20.0 35 20.0
20.0
3.0
2.  Współczesny rynek rekreacyjny
(T-Sp01_22_I_02)
20.0 0 5 20.0
0
1.0
3.  Organizacja imprez rekreacyjnych dla klienta specjalnych potrzeb
(T-Sp01_22_I_03)
15.0 25.0 35 15.0
25.0
3.0
4.  Organizacja eventów sportowo-rekreacyjnych
(T-Sp01_22_I_04)
20.0 30.0 50 20.0
30.0
4.0
5.  Organizacja przedsięwzięć rekreacji wodnej
(T-Sp01_22_I_05)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
6.  Przedsięwzięcia o charakterze animacyjnym
(T-Sp01_22_I_06)
15.0 25.0 35 15.0
25.0
3.0
7.  Aktywne formy turystyki
(T-Sp01_22_I_07)
10.0 30.0 35 10.0
30.0
3.0
8.  Projektowanie gier dla wszystkich
(T-Sp01_22_I_08)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
9.  Formy aktywności rekreacyjnej
(T-Sp01_22_I_09)
0 25.0 25 0
25.0
2.0
10.  Eventy rekreacji zimowej
(T-Sp01_22_I_10)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
11.  Sporty różnych kultur
(T-Sp01_22_I_11)
0 25.0 25 0
25.0
2.0
12.  Eventy przygodowo-ekstremalne
(T-Sp01_22_I_12)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
XIV Moduł wyboru Specjalności: TRENER SPORTÓW REKREACYJNYCH
1.  Trening rekreacyjno-sportowy
(T-Sp02_22_I_01)
20.0 25.0 30 20.0
25.0
3.0
2.  Współczesne sporty rekreacyjne
(T-Sp02_22_I_02)
30.0 0.0 20 30.0
0.0
2.0
3.  Planowanie i organizacja eventu sportowo-rekreacyjnego
(T-Sp02_22_I_03)
20.0 30.0 50 20.0
30.0
4.0
4.  Podstawy e-sport
(T-Sp02_22_I_04)
10.0 15.0 75 10.0
15.0
4.0
5.  Sztuka prezentacji i autoprezentacja trenera
(T-Sp02_22_I_05)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
6.  Ekstremalne rajdy przygodowe
(T-Sp02_22_I_06)
15.0 25.0 35 15.0
25.0
3.0
7.  Indywidualne sporty rekreacyjne outdoor
(T-Sp02_22_I_07)
10.0 30.0 35 10.0
30.0
3.0
8.  Indywidualne sporty rekreacyjne indoor
(T-Sp02_22_I_08)
10.0 30.0 35 10.0
30.0
3.0
9.  Zespołowe sporty rekreacyjne outdoor
(T-Sp02_22_I_09)
10.0 30.0 35 10.0
30.0
3.0
10.  Zespołowe sporty rekreacyjne indoor
(T-Sp02_22_I_10)
10.0 30.0 35 10.0
30.0
3.0
XV Moduł wyboru Specjalności: ORGANIZATOR PRZEDSIĘWZIĘĆ TURYSTYCZNYCH
1.  Podstawy hotelarstwa
(T-Sp03_22_I_01)
20.0 20.0 35 20.0
20.0
3.0
2.  Produkt turystyczny
(T-Sp03_22_I_02)
30.0 20.0 50 10.0
0
1.0
20.0
20.0
3.0
3.  Media społecznościowe w turystyce
(T-Sp03_22_I_03)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
4.  Profesjonalna obsługa klienta w turystyce
(T-Sp03_22_I_04)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
5.  Promocja i reklama przedsięwzięć turystycznych
(T-Sp03_22_I_05)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
6.  Turystyka grup specjalnych (osoby z niepełnosprawnościami, dzieci, seniorzy)
(T-Sp03_22_I_06)
20.0 20.0 35 20.0
20.0
3.0
7.  Systemy informacji i rezerwacji w turystyce
(T-Sp03_22_I_07)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
8.  Finanse w przedsiębiorstwie turystycznym
(T-Sp03_22_I_08)
10.0 15.0 75 10.0
15.0
2.0
9.  Organizacja i technika pracy w obsłudze klienta
(T-Sp03_22_I_09)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
10.  Broker informacji w turystyce
(T-Sp03_22_I_10)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
11.  Biznes plan przedsięwzięcia turystycznego
(T-Sp03_22_I_11)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
12.  Ochrona zdrowia i medycyna podróży
(T-Sp03_22_I_12)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
XVI Moduł wyboru Specjalności: ANIMATOR TURYSTYKI AKTYWNEJ
1.  Podstawy animacji w turystyce aktywnej
(T-Sp04_22_I_01)
15.0 20.0 40 15.0
20.0
3.0
2.  Organizacja i technika pracy animatora w turystyce aktywnej
(T-Sp04_22_I_02)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
3.  Formy turystyki aktywnej
(T-Sp04_22_I_03)
20.0 30.0 25 20.0
30.0
3.0
4.  Programowanie imprez turystyki aktywnej
(T-Sp04_22_I_04)
10.0 25.0 40 10.0
25.0
3.0
5.  Turystyka aktywna różnych grup społecznych
(T-Sp04_22_I_05)
20.0 25.0 30 10.0
0
1.0
10.0
25.0
2.0
6.  Organizacja imprez i eventów turystycznych
(T-Sp04_22_I_06)
20.0 20.0 35 20.0
20.0
3.0
7.  Egzotyczne wyprawy turystyczne
(T-Sp04_22_I_07)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
8.  Światowe i krajowe atrakcje turystyki aktywnej
(T-Sp04_22_I_08)
20.0 0 5 20.0
0
1.0
9.  Turystyka aktywna na Dolnym Śląsku
(T-Sp04_22_I_09)
15.0 25.0 35 15.0
25.0
3.0
10.  Turystyka i rekreacja rowerowa w środowisku miejskim
(T-Sp04_22_I_10)
5.0 20.0 25 5.0
20.0
2.0
11.  Warsztaty turystyki aktywnej
(T-Sp04_22_I_11)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0