poniedziałek, 17 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: TIR_21_II_S

Kierunek: Turystyka i Rekreacja

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Moduł 1. Przedmioty podstawowe
1.  Marketing w usługach
(TIR_22_II_01)
15.0 20.0 40 15.0
20.0
3.0
2.  Organizacja i zarządzanie w usługach
(TIR_22_II_02)
20.0 15.0 40 20.0
15.0
3.0
3.  Elementy prawa
(TIR_22_II_03)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
4.  Nowoczesna komunikacja w zarządzaniu
(TIR_22_II_04)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
5.  Zarządzanie kapitałem ludzkim
(TIR_22_II_05)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
6.  Kompetencje i narzędzia pracy menedżera
(TIR_22_II_06)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
7.  Środowisko a organizm człowieka
(TIR_22_II_07)
20.0 0 5 20.0
0
1.0
8.  Work Life Balance
(TIR_22_II_08)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
II Moduł 2. Przygotowanie kierunkowe
1.  Przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji
(TIR_22_II_09)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
2.  Promocja w turystyce i rekreacji
(TIR_22_II_10)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
3.  Badanie i projektowanie usług turystyczno-rekreacyjnych
(TIR_22_II_11)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
4.  Nowoczesne usługi w turystyce
(TIR_22_II_12)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
5.  Doradztwo menedżerskie w turystyce i rekreacji
(TIR_22_II_13)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
6.  Regiony turystyczne
(TIR_22_II_14)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
7.  Polityka turystyczna i rekreacyjna
(TIR_22_II_15)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
8.  Zagospodarowanie i przestrzenne planowanie turystyczne
(TIR_22_II_16)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
9.  Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym
(TIR_22_II_17)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
10.  Historia architektury i sztuki
(TIR_22_II_18)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
11.  Zarządzanie obsługą klienta
(TIR_22_II_19)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
12.  Zagrożenia w turystyce i rekreacji
(TIR_22_II_20)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
13.  Coaching
(TIR_22_II_21)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
14.  Szkoleniowe gry scenariuszowe
(TIR_22_II_22)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
15.  Zagospodarowanie rekreacyjne
(TIR_22_II_23)
20.0 20.0 35 20.0
20.0
3.0
16.  Rozwiązywanie konfliktów i kryzysów
(TIR_22_II_24)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
17.  Komunikacja interpersonalna
(TIR_22_II_25)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
18.  Budowanie i rozwijanie zespołów
(TIR_22_II_26)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
19.  Funkcjonowanie centrów sportowo-rekreacyjnych
(TIR_22_II_27)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
III Moduł 3. Język obcy - do wyboru
1.  Język obcy - do wyboru
(TIR_22_II_J1)
60.0 60.0 80 0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
30.0
30.0
0
0
2.0
2.0
IV PLAN - Moduł 4. Przedmioty do wyboru. Z każdej grupy przedmiotów (np.: praktyczny, teoretyczny) student wybiera jeden w semestrze.
1.  Przedmioty praktyczne do wyboru
(XTIR_22_II_01)
0 60.0 40 0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
2.  Przedmioty teoretyczne do wyboru
(XTIR_22_II_02)
60.0 0 40 30.0
0
2.0
30.0
0
2.0
V Moduł 4. Przedmioty do wyboru. Przedmiot Praktyczny - student wybiera jeden przedmiot w semestrze.
1.  Kinezjologia Judo
(TIR_22_II_PP_01)
0 30.0 0 0
30.0
2.0
2.  Koszykówka 3x3
(TIR_22_II_PP_02)
0 30.0 0 0
30.0
2.0
VI Moduł 4. Przedmioty do wyboru. Przedmiot Teoretyczny - student wybiera jeden przedmiot w semestrze.
1.  Public relations budowanie wizerunku własnego i organizacji
(TIR_22_II_PT_01)
30.0 0 0 30.0
0
2.0
2.  Trening wystąpień publicznych
(TIR_22_II_PT_02)
30.0 0 0 30.0
0
2.0
VII Moduł 4. Praktyk
1.  Praktyka specjalistyczna
(TIR_22_II_31)
0 110.0 90 0
40.0
3.0
0
40.0
3.0
0
30.0
2.0
VIII Moduł 5. Pracy dyplomowej
1.  Metodologia badań naukowych
(TIR_22_II_28)
25.0 0 25 25.0
0
2.0
2.  Statystyka w badaniach naukowych
(TIR_22_II_29)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
3.  Obrona pracy magisterskiej
(TIR_22_II_30)
0 0.0 150 0
0.0
6.0
4.  Seminarium magisterskie
(TIR_22_II_32)
0 15.0 235 0
15.0
2.0
0
0.0
4.0
0
0.0
4.0
IX Moduł wyboru Specjalności: MENEDŻER USŁUG REKREACYJNYCH
1.  Współczesny rynek usług rekreacyjnych
(TIR_22_II-MUR_01)
25.0 0.0 25 25.0
0.0
2.0
2.  Eventy w branży biznesowej
(TIR_22_II-MUR_02)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
3.  Jakość w usługach rekreacyjnych
(TIR_22_II-MUR_03)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
4.  Projektowanie w organizacji
(TIR_22_II-MUR_04)
20.0 0 5 20.0
0
1.0
5.  Usługi rekreacji miejskiej typu outdoor i indoor
(TIR_22_II-MUR_05)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
3.0
6.  Współczesne usługi fitness
(TIR_22_II-MUR_06)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
7.  Zimowe usługi rekreacyjne
(TIR_22_II-MUR_07)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
8.  Wodne usługi rekreacyjne
(TIR_22_II-MUR_08)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
9.  Usługi Spa i Wellness
(TIR_22_II-MUR_09)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
10.  Kreowanie i projektowanie wyprawy incentive
(TIR_22_II-MUR_10)
10.0 30.0 35 10.0
30.0
3.0
11.  Kreowanie i projektowanie eventu w sporcie dla wszystkich
(TIR_22_II-MUR_11)
10.0 30.0 35 10.0
30.0
3.0
12.  Formy rekreacji w szkoleniach pracowniczych
(TIR_22_II-MUR_12)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
13.  Gry biznesowe
(TIR_22_II-MUR_13)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
X Moduł wyboru Specjalności: MENEDŻER USŁUG TURYSTYCZNYCH
1.  Kreowanie marki w turystyce
(TIR_22_II-MUT_01)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
2.  Planowanie i organizowanie przedsięwzięć turystycznych
(TIR_22_II-MUT_02)
20.0 15.0 15 20.0
15.0
2.0
3.  Innowacje w turystyce
(TIR_22_II-MUT_03)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
4.  Jakość w usługach turystycznych
(TIR_22_II-MUT_04)
20.0 15.0 40 20.0
15.0
3.0
5.  Zarządzanie projektem turystycznym – ćwiczenia terenowe
(TIR_22_II-MUT_05)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
6.  Transport i noclegi w turystyce
(TIR_22_II-MUT_06)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
7.  Internet i nowe media w turystyce
(TIR_22_II-MUT_07)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
8.  Przemysł spotkań
(TIR_22_II-MUT_08)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
9.  Finansowanie rozwoju turystyki
(TIR_22_II-MUT_09)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
10.  Interkulturowość w turystyce i rekreacji
(TIR_22_II-MUT_10)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
11.  Zrównoważony rozwój w turystyce
(TIR_22_II-MUT_11)
15.0 10.0 25 15.0
10.0
2.0
12.  Zarządzanie turystyką w regionie (obszarach recepcji turystycznej)
(TIR_22_II-MUT_12)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
13.  Trening menedżerski
(TIR_22_II-MUT_13)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
14.  Ekonomia współdzielenia w usługach turystycznych
(TIR_22_II-MUT_14)
15.0 0 10 15.0
0
1.0