czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: TIR_20_II_N

Kierunek: Turystyka i Rekreacja

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć turystycznych
1.  Kartografia i nawigacja w turystyce
(STIR_12_II_S_08)
6.0 15.0 54 6.0
15.0
3.0
2.  Projektowanie przedsiewzięć turystycznych - ćwiczenia terenowe
(KTIR_13_II_S_70)
0 36.0 89 0
36.0
5.0
3.  Planowanie i organizowanie przedsięwzięć turystycznych
(KTIR_13_II_S_71)
9.0 24.0 67 9.0
24.0
4.0
4.  Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce.
(KTIR_13_II_S_72)
6.0 6.0 13 6.0
6.0
1.0
5.  Metody statystyczne w zarządzaniu w turystyce
(KTIR_13_II_S_74)
6.0 12.0 57 6.0
12.0
3.0
6.  Promocja i sprzedaż przedsięwzięć turystycznych (produkt)
(KTIR_13_II_S_73)
9.0 18.0 73 9.0
18.0
4.0
7.  Modele zachowań turystycznych
(KTIR_13_II_S_75)
6.0 12.0 32 6.0
12.0
2.0
8.  Podstawy hotelarstwa
(KTIR_13_II_S_76)
9.0 12.0 54 9.0
12.0
3.0
9.  Organizacja eventów (wydarzeń) turystycznych
(KTIR_13_II_S_77)
6.0 18.0 76 6.0
18.0
4.0
10.  Innowacje w turystyce
(KTIR_13_II_S_78)
6.0 15.0 79 6.0
15.0
4.0
II Moduł : Przedmioty do wyboru
1.  Wychowanie fizyczne
(TIR_15_II_002)
0 36.0 0 0
9.0
0.0
0
9.0
0.0
0
9.0
0.0
0
9.0
0.0
III Moduł 1: Przedmioty podstawowe
1.  Biologiczne skutki aktywności ruchowej
(KTIR_13_II_S_02)
12.0 6.0 57 12.0
6.0
3.0
2.  Socjologia
(KTIR_13_II_S_08)
9.0 9.0 32 9.0
9.0
2.0
3.  Podstawy statystyki
(KTIR_13_II_S_09)
0 9.0 41 0
9.0
2.0
4.  Anatomia praktyczna
(KTIR_13_II_S_12)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
5.  Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
(KTIR_13_II_S_13)
6.0 3.0 41 6.0
3.0
2.0
IV Moduł 2: Przedmioty kierunkowe
1.  Przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji
(KTIR_13_II_S_01)
9.0 6.0 60 9.0
6.0
3.0
2.  Antropologia kulturowa
(TIR_19_II_04)
9.0 0 41 9.0
0
2.0
3.  Bezpieczeństwo w górach i w środowisku wodnym
(KTIR_13_II_S_04)
15.0 0 35 15.0
0
2.0
4.  Aktywność rekreacyjna
(KTIR_13_II_S_05)
12.0 9.0 29 12.0
9.0
2.0
5.  Regiony turystyczne
(KTIR_13_II_S_06)
18.0 9.0 73 18.0
9.0
4.0
6.  Różnorodność środowiska przyrodniczego
(KTIR_13_II_S_07)
15.0 6.0 54 15.0
6.0
3.0
7.  Techniki reklamowe w turystyce i rekreacji
(TIR_19_II_05)
9.0 9.0 32 9.0
9.0
2.0
8.  Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym
(KTIR_12_II_S_06)
15.0 6.0 54 15.0
6.0
3.0
9.  Informatyka w turystyce i rekreacji
(KTIR_12_II_S_07)
9.0 9.0 57 9.0
9.0
3.0
10.  Produkt turystyczny i rekreacyjny
(KTIR_13_II_S_11)
18.0 0 32 18.0
0
2.0
11.  Doradztwo menadżerskie w turystyce i rekreacji
(KTIR_13_II_S_19)
12.0 6.0 57 12.0
6.0
3.0
12.  Polityka turystyczna
(KTIR_13_II_S_20)
15.0 6.0 54 15.0
6.0
3.0
13.  Zagospodarowanie i przestrzenne planowanie turystyczne
(TIR_15_II_001)
15.0 6.0 54 15.0
6.0
3.0
V Moduł praktyk
1.  Praktyka zawodowa
(TIR_19_II_01)
0 0.0 400 0
0.0
7.0
0
0.0
4.0
0
0.0
5.0
VI Moduł: Językowy (student wybiera jeden język nowożytny)
1.  Język angielski w turystyce i rekreacji
(KTIR_13_II_S_23)
0 18.0 57 0
18.0
3.0
VII Moduł wyboru specjalności - Hotelarstwo
1.  Podstawy hotelarstwa
(KTIR_13_II_S_79)
6.0 12.0 57 6.0
12.0
3.0
2.  Organizacja i technika pracy w hotelu
(KTIR_13_II_S_80)
12.0 18.0 45 12.0
18.0
3.0
3.  Funkcjonowanie hoteli - ćwiczenia terenowe
(KTIR_13_II_S_81)
0 36.0 64 0
36.0
4.0
4.  Geografia hotelarstwa
(KTIR_13_II_S_82)
6.0 9.0 60 6.0
9.0
3.0
5.  Marketing usług hotelarskich
(KTIR_13_II_S_83)
6.0 15.0 79 6.0
15.0
4.0
6.  Gastronomia i usługi dodatkowe w hotelu
(KTIR_13_II_S_84)
6.0 18.0 76 6.0
18.0
4.0
7.  Podstawy prawne i uwarunkowania funkcjonowania hoteli
(KTIR_13_II_S_85)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
8.  Systemy informatyczne i rezerwacyjne w hotelarstwie
(KTIR_13_II_S_86)
6.0 12.0 32 6.0
12.0
2.0
9.  Kontakty interpersonalne i interkulturowe w hotelarstwie
(KTIR_13_II_S_87)
6.0 12.0 57 6.0
12.0
3.0
10.  Profesjonalna obsługa gościa hotelowego
(KTIR_13_II_S_88)
3.0 18.0 29 3.0
18.0
2.0
11.  Współczesne trendy w hotelarstwie
(KTIR_13_II_S_89)
6.0 12.0 57 6.0
12.0
3.0
VIII Moduł wyboru specjalności - Trener Outdoor
1.  Ekstremalne formy rekreacji wodnej
(STIR_12_II_S_20)
9.0 12.0 54 9.0
12.0
3.0
2.  Pierwsza pomoc przedlekarska
(KTIR_13_II_S_35)
0 9.0 16 0
9.0
1.0
3.  Planowanie i organizacja imprez outdoor
(STIR_12_II_S_22)
12.0 12.0 51 12.0
12.0
3.0
4.  Praca grupowa i budowanie zespołu
(STIR_12_II_S_23)
6.0 12.0 32 6.0
12.0
2.0
5.  Podstawy wspinaczki skałkowej
(STIR_12_II_S_43)
6.0 9.0 35 6.0
9.0
2.0
6.  Turystyka aktywna XXI w.
(KTIR_13_II_S_90)
9.0 6.0 35 9.0
6.0
2.0
7.  Gry i scenariusze zajęć w formie outdoor i indoor
(STIR_12_II_S_40)
6.0 12.0 57 6.0
12.0
3.0
8.  Kreowanie innowacyjnych form szkoleń outdoor-warsztat trenerski
(TIR_19_II_02)
3.0 15.0 57 3.0
15.0
3.0
9.  Survivalowe formy zachowań rekreacyjnych
(STIR_12_II_S_24)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
10.  Techniki perswazji w pracy trenera outdoor
(TIR_19_II_03)
3.0 9.0 38 3.0
9.0
2.0
11.  Zarządzanie motywacją w zespołach
(STIR_12_II_S_47)
3.0 6.0 41 3.0
6.0
2.0
12.  Coaching kadry kierowniczej
(KTIR_13_II_S_37)
0 9.0 16 0
9.0
1.0
13.  Organizacja wyprawy incenitive
(STIR_12_II_S_59)
6.0 24.0 45 6.0
24.0
3.0
14.  Pozyskiwanie funduszy w rekreacji i turystyce
(KTIR_13_II_S_38)
6.0 6.0 63 6.0
6.0
3.0
15.  Zarządzanie projektami szkoleniowymi w przedsiębiorstwie
(STIR_12_II_S_61)
3.0 6.0 16 3.0
6.0
1.0
IX Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych
1.  Współczesny rynek usług rekreacyjnych
(TIR_17_II_002)
12.0 6.0 32 12.0
6.0
2.0
2.  Pozyskiwanie funduszy w rekreacji i turystyce
(TIR_17_II_003)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
3.  Organizacja usług rekreacyjnych
(TIR_17_II_004)
12.0 6.0 57 12.0
6.0
3.0
4.  Pierwsza pomoc przedlekarska
(TIR_17_II_005)
3.0 9.0 38 3.0
9.0
2.0
5.  Sporty rekreacyjne
(TIR_17_II_006)
0 24.0 51 0
12.0
2.0
0
12.0
1.0
6.  Projektowanie aktywnych form turystyki
(TIR_17_II_007)
0 24.0 26 0
24.0
2.0
7.  Projektowanie gier dla wszystkich
(TIR_17_II_008)
12.0 12.0 51 12.0
12.0
3.0
8.  Sztuka prezentacji i autoprezentacji
(TIR_17_II_009)
6.0 6.0 63 6.0
6.0
3.0
9.  Projektowanie usług rekreacyjnych dla klienta specjalnych potrzeb
(TIR_17_II_010)
9.0 12.0 54 9.0
12.0
3.0
10.  Projektowanie usług fitness i wellness
(TIR_17_II_011)
0.0 0.0 0 0.0
0.0
3.0
11.  Projektowanie eventów rekreacyjno-sportowych
(TIR_17_II_012)
9.0 21.0 95 9.0
21.0
5.0
12.  Projektowanie usług związanych z aktywnością w środowisku wodnym
(TIR_17_II_013)
9.0 9.0 32 9.0
9.0
2.0
X Moduł pracy dyplomowej
1.  Obrona pracy dyplomowej (w tym egzamin dyplomowy)
(TIR_17_II_001)
0 0.0 250 0
0.0
10.0
2.  Seminarium magisterskie
(KTIR_12_II_S_09)
0 9.0 16 0
9.0
1.0
3.  Seminarium pracy dyplomowej (praca własna)
(TIR_15_II_005)
6.0 3.0 216 6.0
3.0
1.0
0
0.0
8.0
4.  Metodologia badań naukowych
(TIR_16_II_001)
18.0 0 32 18.0
0
2.0