czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Trener outdoor

Nazwa przedmiotu

Turystyka aktywna XXI w.

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Outdoor

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Grobelny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Grobelny, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Zapoznanie studenta ze złożoną materią turystyki aktywnej – od jej umiejscowienia w systematyce turystyki, specyfiki, formami, zasadami uprawiania i bezpieczeństwa, wartościami, formami organizacyjnymi oraz możliwościami uprawiania ich w Polsce i za granicą.

2.  Wskazanie możliwości wykorzystania prezentowanych form  turystyki aktywnej w organizacji, szeroko rozumianych, zajęć outdoor

Opis przedmiotu

Na bazie zagadnień teoretycznych dotyczących współczesnego widzenia zjawisk turystycznych o charakterze aktywnym studenci zapoznają się  z formami turystyki aktywnej (ich specyfiką, potrzebnym sprzętem itd.). Formuła przedmiotu dopuszcza, szczególnie w sektorze dotyczącym form turystyki aktywnej, konstruowanie autorskiego programu przez samych studentów.  W efekcie na zajęcia zapraszani będą także specjaliści, eksperci z doświadczeniem w wybranych formach turystyki aktywnej. Ważnym staje się tutaj także spojrzenie na analizowane formy pod kątem możliwości wykorzystania ich w pracy trenera outdoorowego.