czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

Hotelarstwo

Nazwa przedmiotu

Współczesne trendy w hotelarstwie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Hotelarstwo

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr A. Karpiński, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr A. Karpiński, asystent

Cel przedmiotu

Umożliwienie zdobycia wiedzy związanej z występującymi współcześnie trendami w branży hotelarskiej w skali krajowej i światowej oraz wiedzy o możliwościach dostosowywania istniejących ofert do zmieniających się oczekiwań rynkowych.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania występujących trendów zarówno w skali pojedynczego obiektu hotelarskiego, jak i określonego rynku usług hotelarskich.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się z trendami i kierunkami rozwoju współczesnego hotelarstwa światowego oraz krajowego. We współczesnym świecie wiedza o zmieniającym się rynku hotelarskim, zarówno od strony popytowej, jak i podażowej jest niezbędna, aby zarządzający obiektami hotelarskimi mogli dostosowywać ofertę w celu zapewnienia ich konkurencyjności.