czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Profesjonalna obsługa gościa hotelowego

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Hotelarstwo

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_II_S_79 - Podstawy hotelarstwa

Jednostka prowadząca

Zakład Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. P. Oleśniewicz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. P. Oleśniewicz, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi gościa hotelowego oraz przedstawienie podstawowych zasad kontaktu z gościem hotelowym, uwzględniając wyjątkową rolę jakości serwowanych usług, oraz kładzie ono szczególny nacisk na trudne sytuacje, jakie spotykają pracowników hoteli podczas codziennej pracy.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest na 2 stopniu studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja, na specjalności Hotelarstwo. W ramach tego przedmiotu studenci biorą udział w ćwiczeniach grupowych, w trakcie dyskusji moderowanych zachęcani są do samodzielnego poszukiwania rozwiązań i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Przedmiot ten kładzie szczególny nacisk na trudne sytuacje, jakie spotykają pracowników hoteli podczas codziennej pracy.