czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

Hotelarstwo

Nazwa przedmiotu

Systemy informatyczne i rezerwacyjne w hotelarstwie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Hotelarstwo

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_II_S_07 - Informatyka w turystyce i rekreacji,
KTIR_13_II_S_79 - Podstawy hotelarstwa

Jednostka prowadząca

Zakład Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr A. Karpiński, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr A. Karpiński, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie i doskonalenie wiedzy i umiejętności związanych z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych w działalności obiektu hotelarskiego. Po zakończeniu kursu student będzie potrafił posługiwać się wybranymi programami rezerwacyjnymi, będzie znał możliwości nowoczesnych programów komputerowych używanych w przedsiębiorstwach hotelarskich oraz będzie umiejętnie korzystał z nowoczesnych technologii informatycznych, które wspomagają funkcjonowanie obiektu hotelarskiego.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest na II roku studiów 2-go stopnia na specjalności Hotelarstwo. W trakcie kursu studenci nabędą wiedzę teoretyczna na temat Globalnych Systemów Dystrybucji (GDS), systemów informatycznych używanych w recepcji hotelowej (rezerwowanie miejsc, modelowanie i wymeldowywanie gości hotelowych), inteligentnych systemów zarządzania budynkiem hotelowym (obsługa klimatyzacji, centrali telefonicznej, sterowanie telewizją itp), programów wspomagających działalność marketingową i sprzedaż (ustalanie cen, tworzenie profili gości). Nauczą się także posługiwania jednym z największych światowych GDS  - Amadeus.