czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Hotelarstwo

Nazwa przedmiotu

Marketing usług hotelarskich

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Hotelarstwo

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_II_S_11 - Produkt turystyczny i rekreacyjny,
KTIR_13_II_S_10 - Techniki reklamowe w turystyce i rekreacji,
STIR_12_II_N_06 - Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym

Jednostka prowadząca

Zakład Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Fedyk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Fedyk, adiunkt

Cel przedmiotu

  • umożliwienie zdobycia fundamentalnej wiedzy o marketingu usług hotelarskich oraz jego zastosowania w zarządzaniu w usługach hotelarskich, zapoznanie z istotą i celem  marketingu oraz współczesnymi koncepcjami marketingowymi i zakresem ich zastosowania w poszczególnych sferach działalności społeczno-gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem hotelarstwa,
  • umożliwienie nabycia umiejętności w zakresie planowania marketingowego i budowania strategii marketingowej (w tym budowaniu relacji z interesariuszami, klientami i gośćmi hotelu),
  • umożliwienie zdobycia umiejętności przygotowania i prowadzenia badań marketingowych i przeprowadzania analizy i oceny sytuacji na rynku usług hotelarskich, nabycia umiejętność tworzenia i prezentacji dokumentów określających obszary i kierunki działań marketingowych w branży hotelarskiej,
  • umożliwienie nabywania kompetencji społecznych związanych z pracą w zespole;

Opis przedmiotu

Działalność marketingowa w zarządzaniu hotelem i usługami hotelarskimi oraz towarzyszącymi obsłudze gościa jest współcześnie kluczowym elementem funkcjonowania każdej firmy działającej w obszarze hotelarstwa. Silna konkurencja w branży i szybkie tempo zmian preferencji i zachowań turystów, wymagają od przedsiębiorców tego rynku wykorzystania zarówno tradycyjnych (marketing mix) jak i nowoczesnych (media społecznościowe, etc.) narzędzi marketingu. W ramach przedmiotu student zdobędzie fundamentalną wiedzę o marketingu usług hotelarskich oraz umiejętność jej zastosowania w zarządzaniu usługami w hotelu. W szczególności wykształci umiejętność planowania marketingowego i budowania strategii marketingowych.