czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

Hotelarstwo

Nazwa przedmiotu

Geografia hotelarstwa

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Hotelarstwo

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr S. Wawrzyniak, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr S. Wawrzyniak, asystent

Cel przedmiotu

Kształtowanie wiedzy związanej z geograficznymi aspektami rozwoju usług hotelarskich na świecie, dotyczącej m.in. przestrzennego rozmieszczenia różnego rodzaju obiektów bazy noclegowej, koncepcjami rozwoju usług hotelarskich w aspekcie przestrzennym, czynnikami i modelami lokalizacji obiektów hotelowych.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające studentom zapoznanie się z geograficznymi aspektami rozwoju usług i obiektów hotelarskich na świecie, w tym ich przestrzennego rozmieszczenia, koncepcji rozwoju w różnych typach środowisk oraz czynników lokalizacji obiektów bazy noclegowej. W ramach przedmiotu student zdobędzie umiejętności analizy i oceny wpływu uwarunkowań środowiska geograficznego na charakter i rozmieszczenie obiektów hotelarstwa na świecie.