czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Hotelarstwo

Nazwa przedmiotu

Organizacja i technika pracy w hotelu

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Hotelarstwo

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_I_S_55 - Funkcje turystyczne obszarów - pilotaż i przewodnictwo,
KTIR_13_S_I_27 - Prawo w turystyce i rekreacji

Jednostka prowadząca

Zakład Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Smolarski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr T. Smolarski, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów zaawansowanej wiedzy i umiejętności do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej  w zakresie obiektu hotelarskiego lub do kierowania wybraną komórką organizacyjną przedsiębiorstwa hotelarskiego.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest na studiach 2 -go stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, specjalność Hotelarstwo. Przedmiot ten przygotowuje studentów do pełnienia roli kierownika, lidera poszczególnych jednostek organizacyjnych hotelu. W trakcie tego przedmiotu studenci poznają zasady organizacji i planowania pracy w działalności hotelarskiej w najważniejszych pionach funkcjonalnych hotelu.