czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Hotelarstwo

Nazwa przedmiotu

Podstawy hotelarstwa

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Hotelarstwo

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. P. Oleśniewicz, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. P. Oleśniewicz, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1 - wprowadzenie studentów w problematykę funkcjonowania sektora hotelarskiego; 

C2 - dostarczenie podstawowej wiedzy związanej z branżą hotelarską jak również 

C3 - przygotowanie studentów do dalszych przedmiotów specjalnościowych niezbędnych do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania usług hotelarskich w obiektach hotelarskich lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. 

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest na I roku 2 stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja na specjalności Hotelarstwo. Jest to pierwszy z przedmiotów specjalnościowych porządkujący dotychczasową wiedzę i wprowadzający studentów w podstawowe wiadomości z zakresu współczesnego hotelarstwa, tj. najważniejsze pojęcia i definicje, charakterystyka poszczególnych rodzajów obiektów hotelarskich oraz innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, przedstawienie struktur funkcjonalno-organizacyjnych w hotelarstwie oraz ukazanie specyfiki zawodu hotelarza.