czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Organizator Przedsięwzięć Turystycznych

Nazwa przedmiotu

Innowacje w turystyce

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć turystycznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_I_S_09 - Bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji,
KTIR_12_II_S_07 - Informatyka w turystyce i rekreacji,
KTIR_12_I_S_51 - Język marketingu turystycznego i rekreacyjnego,
KTIR_12_I_S_33 - Obsługa ruchu turystycznego,
KTIR_13_II_S_71 - Planowanie i organizowanie przedsięwzięć turystycznych,
KTIR_13_II_S_11 - Produkt turystyczny i rekreacyjny,
STIR_12_II_N_06 - Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym,
KTIR_13_S_I_18 - Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Jednostka prowadząca

Zakład Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Smolarski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr T. Smolarski, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Nabycie wiedzy w zakresie typologii i typów innowacji w turystyce, form zarządzania innowacjami oraz ich współczesnych przejawów

2.  Pozyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu metodologii programowania oraz tworzenia innowacyjnych form obsługi różnych typów przedsięwzięć turystycznych

3.  Nabycie umiejętności praktycznych w zakresie tworzenia innowacyjnych form kooperacji na rynku turystycznym (partnerstw, klastrów , konsorcjów ), przeprowadzenie wyspecjalizowanych badań i analiz na potrzeby wdrażania innowacji w usługach turystycznych; tworzenie innowacyjnych usług/produktów w działalności gospodarczej w turystyce


Opis przedmiotu

Przedmiot "Innowacje w turystyce"" adresowany jest do studentów kierunku turystyka i rekreacja planujących pełnienie funkcji kadr na rynku turystycznym w różnych formach aktywności zawodowej (w tym jako przedsiębiorców). Zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu w formie wykładu i ćwiczeń  mają na celu dostarczenie studentowi niezbędnej wiedzy (teorii i technik)  i praktycznych umiejętności z zakresu stosowania i planowania oraz rozwoju innowacyjnych form działalności turystycznej i ich praktycznej implementacji w rożnych sferach turystyki, dla podnoszenia konkurencyjności.