czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

Trener outdoor

Nazwa przedmiotu

Coaching kadry kierowniczej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Outdoor

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Komunikacji i Zarządzania w Sporcie

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Seweryniak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr T. Seweryniak, adiunkt

Cel przedmiotu

Przedstawienie coachingu jako skutecznego i nowoczesnego działania związanego
z rozwojem kadry kierowniczej.

Opis przedmiotu

W czasie zajęć studenci zapoznają się z nowoczesną metodą rozwoju jednostek i zespołów, jakim jest coaching. Będą wchodzić w rolę cocha i podmiotu coachingu, poznając praktycznie różne modele i środki coachingu. Zwieńczeniem pracy w przedmiocie jest projekt działań coachingowych.