czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Pierwsza pomoc przedlekarska

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Outdoor

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. n. med. M. Mędraś, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. P. Jóźków, adiunkt,
prof. dr hab. n. med. M. Mędraś, prof. zw.

Cel przedmiotu

C1- Przekazanie wiedzy na temat etiologii, patofizjologii i symptomatologii wybranych nagłych stanów chorobowych.

C2- Nauczanie zasad postępowania w ramach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie referatów, prezentacji multimedialnych, prezentacji krótkich przypadków klinicznych, zajęć praktycznych na fantomie i dyskusji. Tematyka przedmiotu dotyczy praktycznych i poznawczych zagadnień związanych z nagłymi stanami chorobowymi. Ma na celu przybliżenie zasad postępowania w ramach udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.