czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Anatomia praktyczna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j. niemiecki,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1: Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia

Jednostka prowadząca

Zakład Biostruktury

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Posłuszny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Czajka, adiunkt,
dr hab. J. Domaradzki, prof. AWF Wrocław,
dr hab. J. Fugiel, adiunkt,
prof. dr hab. Z. Ignasiak, prof. zw.,
dr K. Kochan-Jacheć, adiunkt,
dr P. Posłuszny, adiunkt,
dr A. Sebastjan, asystent,
dr hab. G. Żurek, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Nauczenie studenta znajdowania na ciele człowieka dostępnych struktur anatomicznych ze szczególnym uwzględnieniem elementów aparatu ruchu.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest przez jeden semestr w formie ćwiczeń i wykładów. Obejmuje on zagadnienia związane z rozpoznawaniem struktur anatomicznych bezpośrednio na ciele człowieka. Uczestnicząc w przedmiocie i uzyskując z niego zaliczenie student pozna zagadnienia związane z położeniem poszczególnych struktur anatomicznych względem siebie, ich lokalizacją w poszczególnych częściach ciała oraz nabędzie umiejętności wykorzystywanie zdobytej wiedzy w konkretnych zadaniach związanych z praktyką przyszłej pracy zawodowej