czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Regiony turystyczne

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Widawski, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. K. Widawski, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1. uświadomienie przestrzennego charakteru regionu turystycznego i uwarunkowań jego
delimitacji/regionalizacji turystycznej w zależności od dostępności źródeł danych oraz turystycznej jednostki
przestrzennej
2. Ukazanie podejść i kryteriów leżących u podstaw regionalizacji turystycznej wraz z zarysowaniem efektów
końcowych w postaci regionalizacji turystycznych

3. Poznanie najistotniejszych regionów turystycznych na świecie

Opis przedmiotu

Zakres przedmiotu obejmuje podstawowe koncepcje regionu, np. w ujęciu fizycznogeograficznym, społecznoekonomicznym, jak  i historyczno-kulturowym, mające znaczenie dla delimitacji regionów turystycznych.  Zaprezentowane zostaną też najważniejsze regionalizacje turystyczne Polski, Europy i świata oraz struktura przestrzenna ruchu turystycznego na świecie.