czwartek, 22 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Bezpieczeństwo w górach i w środowisku wodnym

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Załęski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Załęski, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie z przyczynami wypadków występujących podczas uprawiania różnych form aktywności w środowisku wodnym i w górach.
- zapoznanie ze sposobami minimalizacji ryzyka pojawiającego się podczas uprawiania różnych form aktywności w środowisku wodnym i w górach.

Opis przedmiotu

Problematyka poruszana podczas realizacji przedmiotu dotyczy zagadnień związanych z zagrożeniami, przycznami wypadków, oraz mechanizmem ich powstawania podczas uprawiania działalności sportowej i rekreacyjnej w środowisku wodnym i w górach.